Deze site is ontwikkeld door Stimulansz m.m.v. André Moerman en Gert Romkes. Realisatie was mogelijk dankzij een bijdrage van het Ministerie van SZW..