Hoeveel mag de sociale dienst verrekenen? N.B. berekening volgens overgangsrecht.

Bij het verrekenen van een vordering met de uitkering moet de sociale dienst rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstandsnorm, verhoogd met een bepaald deel van de woonkosten en de premie ziektekostenverzekering. Daar komt nog het kindgebonden budget bij als er kinderen zijn die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor recht op kinderbijslag bestaat.

Op deze site is het mogelijk de volgende berekeningen te maken:

  • De hoogte van de beslagvrije voet.
  • Het maandelijks te verrekenen bedrag en het verrekenpercentage, indien het vakantiegeld uitbetaald wordt.
  • Het maandelijks te verrekenen bedrag en het verrekenpercentage, indien het vakantiegeld ook verrekend wordt.

Indien slechts de hoogte van de (reken)huur bekend is, kan de beslagvrije voet met dit programma toch berekend worden.

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met sociaal raadsliedenwerk Rijnstad.
Ga voor meer juridische informatie over o.a. de beslagvrije voet naar www.schuldinfo.nl

web analytics